Profil firmy

Firma S projekt zastoupená Ing. Josefem Skoupilem se zabývá projekční činností v oblasti pozemních staveb, ať už rodinných či bytových domů a objektů občanské vybavenosti, tak i projekcí průmyslových
a zemědělských objektů. Dalšími nabízenými službami jsou:S projekt | Tabačov 1305 | 691 02 Velké Bílovice